PROJECTEN

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom werkzaamheden in de vorm van een project worden aanbesteed. Er is vaak sprake van het binnen een bepaalde periode wegwerken van een zekere achterstand in werkzaamheden (bijv. een bepaald type controles of vergunningen, het opzetten van een nieuw geluidmodel voor zonebeheer, het opstellen van een geurverordening etc.).
Daarnaast komt er vrijwel elk jaar – en steeds op dezelfde momenten, nl. direct in de eerste maanden, vlak voor de zomervakantie of tegen het eind van het jaar – een werkelijke hausse aan capaciteitsvragen op de markt. En omdat het inhuurprincipe voor beide kanten nu eenmaal verloopt volgens het ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt-principe’, zijn de meest gekwalificeerde mensen altijd het eerst bezet. En dan kan het voorkomen dat u met uw tekort aan uitgevoerde taken blijft zitten.

Als u ons wat eerder in de tijd vraagt om (een zekere hoeveelheid van) de beschikbare juiste capaciteit voor u te reserveren, kunnen we u op basis van ons netwerk wellicht alsnog van dienst zijn.
Projecten en Traineeships gaan erg goed samen, zeker als wij dat zelf voor u mogen organiseren. Op het moment dat we in goed overleg met u (nog) de tijd hebben om op ons gemak het team samen te stellen, kunnen we ook werkelijk iets uitrichten bij het vergroten van de beschikbare capaciteit. Trainees kunnen bij vrijwel bij elke klus wel een rol spelen, al was het maar om de deskundigen allerlei tijdrovend doewerk uit handen te nemen. Ze leren het werk min of meer spelenderwijs en leren van begin af aan hoe het is om onder tijdsdruk te presteren. De kwaliteit is gegarandeerd (we willen u nl. ook graag bij de volgende vraag ondersteunen).