TRAINEEPROGRAMMA'S

We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van traineeships voor net afgestudeerden, alsmede voor jongeren en ouderen die een switch willen maken en in het werkveld van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) willen opereren.

Wij hebben heldere en eenvoudige ideeën over het totale traineeshipproces:
– over de Werving & Selectie van potentiële trainees.
– over de inhoudelijke Opleiding en de persoonlijke Coaching en Begeleiding van de
trainees in de praktijk;
– over de toe te passen werkvormen tijdens het traineeship;
– over het binnen een zo kort mogelijke termijn zelfstandig opereren en realiseren van
de gewenste productie;
– over de mogelijke aanstellingsconstructie voor de trainees (bij de opdrachtgever,
bij ons, overstappen na een afgesproken periode etc.).

Trainees
Wij zoeken schoolverlaters en/of zij-instromers: als iemand de juiste opleiding en/of ervaring en/of vaardigheden heeft, is er een gerede kans dat we hem/haar kunnen plaatsen. Er ligt overal veel werk.

Bij de juiste (HBO-/WO-)opleiding denken we aan:
Rechten, Milieukunde, Bestuurskunde, Veiligheid, Procestechnologie, Scheikunde, Natuurkunde, HAS, Landbouwuniversiteit.
Bij de juiste ervaring denken we aan een eerdere functie met betrekking tot (een vorm van) toezicht, een functie met flink deel ‘toepassing van wet- en regelgeving’ en/of een functie met veel ‘toepassing van technisch-inhoudelijke milieuaspecten’, een functie als KAM-coördinator, procestechnoloog etc..
Bij de juiste vaardigheden denken we aan een voldoende mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, doortastend kunnen/durven optreden, niet alles voor zoete koek slikken en durven dóórvragen èn controleren, maar ook kunnen omgaan met agressie en kunnen deëscaleren. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden behoren altijd tot de gestelde eisen.